Finance

Chystáte se pracovně do ČR?

Chystáte se jako cizinec pracovat v České republice? V takovém případě nezapomeňte na vyřízení důležitých dokladů. Vyhnete se tak případným problémům, které mohou nastat. 

Celá řada českých firem dnes zaměstnává například cizince z Ukrajiny, kteří si musí kromě povolení k pobytu zajistit i pracovní povolení. Alternativou je pak zřízení zaměstnanecké karty, která pokrývá jak povolení k pobytu, tak i povolení pracovní.

Pracovní povolení pro cizince 

Díky tomuto povolení mohou cizinci pracovat v České republice. Nesmí však vlastnit zaměstnaneckou nebo modrou kartu a mít sjednané povolení k pobytu za jiným než pracovním účelem. Výjimku mají pouze cizinci, kteří si u nás sjednali pobyt určený k podnikání nebo investování.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Samozřejmostí je vyřízení pracovního povolení ještě před příjezdem do ČR. Povolení lze sjednat prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce. Další možností je požádat o povolení přes zaměstnavatele, který bude žádat za vás, tedy jako právnická či fyzická osoba. 

To lze pouze v případě, že zaměstnavatel České republiky má sjednanou smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, který zajistí, aby cizinec u nás pracoval.

Cizinci mají pracovní povolení platné 2 roky. Je ovšem možné požádat o jeho prodloužení. To lze provést až 3 měsíce před koncem povolení.

Vydání pracovního povolení

Pracovní povolení je vydáno na základě:

  • Žádosti, která je podávána písemně a má název „Žádost o povolení k zaměstnání – o prodloužení povolení k zaměstnání“
  • K žádosti je nutné přiložit pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti
  • Pokud cizinec ještě nemá sjednanou smlouvu s českým zaměstnavatelem, je možné přiložit smlouvu o smlouvě budoucí

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na našem území. Vydává se za účelem zaměstnání trvajícího delší dobu než 3 měsíce. Se zaměstnaneckou kartou je možné pobývat jen v České republice a pracovat pouze na pozici, na základě, které byla karta vydána.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Co je modrá karta?

Modrá karta je obdobný druh zaměstnanecké karty. Cizincům je však vydávána za účelem zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci. Modrá karta je jak pracovním povolením, tak i povolením k pobytu.

Podmínkou vysoké kvalifikace je následující:

  • Vysokoškolské vzdělání
  • Vyšší odborné vzdělání v délce minimálně 3 roky

Cizinci bez pracovního povolení

V případě, že cizinec pracuje v České republice bez pracovního povolení, zaměstnavatel za něj musí uhradit všechny škody spojené s vyhoštěním, stravou, dopravou a dalšími náklady s tím spojené.

Zaměstnavatel nemusí škody hradit v případě, že mu cizinec vydal padělané doklady. Musí však prokázat, že o padělaných dokladech nevěděl a sám splnil vše potřebné k zaměstnání cizince v ČR. Další informace o problematice pracovních povolení pro cizince najdete na stránkách agentury IRS Czech.

Related posts

Nebezpečí rychlých půjček

no-media.cz

Letos se pohled na finance podstatně změnil. Na co si lidé půjčují během podzimní vlny pandemie?

no-media.cz

Rychlá a pohodlná půjčka pro podnikatele

svet zeny