Reklamní články

Co patří do zápočtového listu od zaměstnavatele

Výčet náležitostí, které musí zápočtový list obsahovat, stanoví zákoník práce. V zápočtovém listu se tedy uvádí druh pracovního poměru a doba trvání práce, druh konané práce a úroveň dosažené kvalifikace. Dále pak odpracovaná doba a další údaje důležité pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se hygienických limitů a podmínek ochrany zdraví při práci). Dále tam lze najít informaci o srážkách ze mzdy. a zbývající výši pohledávky a pořadí pohledávky, aby tak bylo umožněno novému zaměstnavateli ve srážkách pokračovat. Zároveň pak i údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii před 1. 1. 1993 pro účely důchodového pojištění. Zápočtový list obsahuje i osobní údaje zaměstnance, což je jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození. Nesmí chybět ani základní info o zaměstnavateli, tedy název firmy, sídlo, IČO a údaj o zápisu do veřejného rejstříku.

Co rozhodně nepatří do zápočtového listu od zaměstnavatele a na co si dát pozor

Zaměstnavatel není oprávněn do zápočtového listu uvádět informace, které výslovně nestanoví zákon. To znamená, že jakékoliv hodnocení vašeho výkonu by se uvádět nemělo. Dále pak do zápočtového listu rozhodně nepatří údaje o výši mzdy, kterou jste dostávali ani informace o případném porušení vašich pracovních povinností. Toto všechno totiž patří do tzv. posudku o pracovní činnosti nebo do jiného potvrzení, které zaměstnavatel vydá na vaši žádost.

Vyzkoušejte nabídky práce v zahraničí, najdete je na pracovních portálech MyJobsi od společnosti 123jobs Media pro Německo – MyJobsi.de, Rakousko – MyJobsi.at, Švýcarsko – MyJobsi.ch, Polsko – MyJobsi.pl, Spojené státy – MyJobsi.com a Velkou Británii – MyJobsi.co.uk.

Pokud by zaměstnavatel tyto informace do zápočtového listu přeci jen zahrnul, dopouští se porušení zákona. Jestli tedy váš zápočtový list obsahuje informace navíc, je na místě vyzvat zaměstnavatele, aby tuto skutečnost opravil. Když na vaši výzvu nebude reagovat a změnu neučiní, obraťte se na soud. Ten po zvážení případu nařídí zaměstnavatel, aby chybu opravil. Pamatujte ale na to, že pomocí soudu se nápravy můžete domáhat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy jste se o této chybě dozvěděli.

Related posts

3 tipy, jak podnítit kreativitu a co nejlépe ji využít

no-media.cz

Nůžkový stan 3×6

no-media.cz

Jak vybrat levné, a přitom kvalitní elektro?

no-media.cz