Zdraví

Jak funguje zdravotní pojištění cizinců v ČR

I cizinců se v Česku týká otázka zdravotního pojištění. Kdo a za jakých podmínek se konkrétně pojišťuje?

Koho se týká veřejné zdravotní pojištění pro cizince

Problematiku vysvětluje na svém oficiálním webu přímo VZP, která se taktéž na pojišťování občanů podílí. Zahrnuje tak do svého působení v tomto oboru právě i cizince.

Konkrétně se tak uvádí, že ze zákona v České republice musí být povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Což znamená, že tomuto opatření podléhá i cizinec s trvalým pobytem. Tento jedinec je tedy účastníkem systému veřejného pojištění.

Cizinec pocházející ze zemí mimo EU, EHP nebo ze Švýcarska bez trvalého pobytu může být na území ČR účasten veřejného zdravotního pojištění podle zákona jako zaměstnanec zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, případně splní-li kritéria zakotvená v evropských nařízeních.

Navíc zákon jako rovnocenné osoby s těmi, které zde mají trvalý pobyt, pro účely zdravotního pojištění uvažují také:

  • cizinci svěření do náhradní výchovy
  • azylanti a děti narozené azylantům
  • cizinci požívající dočasné ochrany
  • žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a další

Zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem

Občané EU mohou v případě, že délka jejich pobytu na území ČR překročí 3 měsíce, zažádat o tzv. přechodný pobyt. Může to být výhodné, neboť to může příslušníkům cizího státu usnadnit získání české registrační značky vozidla nebo zjednodušit žádost o hypotéku.

V konečném důsledku pak také může být mnohem jednodušší si požádat i o pobyt trvalý.

Občané EU jsou stejně jako běžný Čech držiteli Evropského průkazu zdravotního pojištění, jež jim garantuje ošetření. Avšak pouze v režimu tzv. neodkladné péče.

Cizinec ze země EU se musí tedy dle výše uvedených podmínek stát buď účastníkem veřejného pojištění nebo si jednoduše samostatně platit komerční pojistku, chce-li rozsáhlejší ochranu.

Rozhodnutí však není čistě na žadateli. Je nutné si uvědomit, že už při žádosti o přechodný pobyt se přikládá doklad o sjednaném zdravotním pojištění. Vyžadován není pouze za předpokladu, že účelem pobytu je zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

Sjednání cestovního zdravotního pojištění pro cizince mimo EU

Nemá-li cizinec ze třetích zemí sjednáno, a to opět dle výše uvedených podmínek, zdravotní pojištění veřejné, měl by si soukromě podobně jako občan EU zajistit to komerční.

Zdravotní pojištění cizinců v Česku v současné době zajišťuje pouze jediná pojišťovna, a to VZP. Monopol je dlouhodobě terčem kritiky, nicméně zákonodárci se zatím neshodli na podobě jeho zrušení.

Nyní tak prozatím pojišťovna nabízí pojistku ve třech modelech: V základní podobě, která definovaná jakožto vhodná pro krátkodobé pobyty, dále v rozšířené alternativě PLUS a ve variantě EXCLUSIVE, která svým rozsahem odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění. Zároveň je tato verze i v souladu s legislativou pro pobyt cizinců u nás v délce nad 90 dní.

Related posts

Nechce se vám ven? Zasportujte si v pohodlí svého obýváku

svet zeny

Hypnotizér není psychoterapeut.

no-media.cz

Jak podpořit imunitu pitím té správné vody?

no-media.cz