Zprávy

Maturitu je dnes možné získat online, jak toho Evropská akademie vzdělávání dosáhla?

Maturita představuje v mnoha profesích absolutní základ pro budoucí uplatnění. Dnes je možné ji získat také téměř online. Jak na to díky Evropské akademii vzdělávání?

Jak Evropská akademie vzdělávání zajišťuje své studijní programy

V současnosti je stěžejním přínosem Evropské akademie vzdělávání primárně to, že se jedná o jedinou školu, která nabízí průřez vzdělání od možnosti získání výučního listu přes maturitu až po vysokoškolské profesní vzdělání.

Primárně se tato škola zaměřuje na rozvoj metody student-centric. Ta se orientuje na individuální potřeby studenta. Zcela přirozeně tuto myšlenku dále doplnil aktuální rozvoj moderních technologií. Především během pandemie se ukázalo, že distanční výuka vedená online formou může být funkčním řešením.

Zároveň také právě internet otevřel cestu k tomu, aby mohly být do výuky implementovány i další postupy, jako je například adaptive learning, což je metoda, která využívá umělé inteligence, případně gamifikace zaměřená na herní prvky.

Evropská akademie vzdělávání využívá svého technologického i personálního zázemí k tomu, aby umožnila studentům všech stupňů doplnit vzdělání jednoduše v časově flexibilním rámci a nastavila moderní standardy vzdělávání.

Co obnáší maturita na Evropské Akademii vzdělávání

Na maturitní úrovni je možné studovat obor se zaměřením na logistiku. Právě ta představuje perspektivní obor zažívající aktuálně významný rozvoj. Obor Logistické a finanční služby 37-42-M/01 nabízí kvalifikaci, v jejímž rámci mohou pracovníci zahájit kariéru v široké škále provozů.

Najít profesní uplatnění tak mohou coby zaměstnanci, kteří zajišťují chod obchodní přepážky na poště, v pojišťovně nebo bance. Taktéž mají možnost odpovídat za přepravu zboží v přepravních společnostech a poštách. Uplatní se na poštách, v bankách, pojišťovnách a přepravních společnostech.

Doplnit si k tomuto vzdělání lze také maturitu a získat tak plnohodnotné vzdělání online. Studium touto formou trvá přibližně rok a uchazeč si ho může přizpůsobit tak, aby ho zvládl například při zaměstnání. Výuka probíhá výhradně přes internet. Samotné složení maturitní zkoušky je však, pozor, nezbytné absolvovat osobně.

Related posts

Emu

no-media.cz

Požární ochrana: Prevence, příprava a reakce

no-media.cz

Chcete lépe zapadnout do české společnosti? S našimi kurzy to půjde snadno.

no-media.cz