Finance

Potřebujete kapitál? Zkuste podnikové dluhopisy

Podnikové dluhopisy mohou být vhodným způsobem získání kapitálu. Jaké mají výhody a jak probíhá jejich emise?

Co je dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který je tzv. na řad nebo na doručitele, případně může jít o zaknihovaný cenný papír.

Zakládá specifický typ závazku emitenta vůči věřiteli. Emitent je oprávněn požadovat splacení dlužné částky a současně vyplatit úroky, které mu z této částky vyplývají. Tento cenný papír slouží tedy prakticky jako forma půjčky mezi emitentem a investorem.

Dluhopisů existuje několik druhů. Jedním z nich jsou právě dluhopisy podnikové. Ty plní úlohu cenného papíru úvěrového a vyjadřují v souladu s výše uvedenou definicí závazek dlouhodobý. Jinak se též nazývají korporátní dluhopisy, neboť jejich emitentem je obchodní korporace.

Ta je může použít jakožto zdroj svého financování. A to dle svého uvážení například na nákup nového zařízení či na rozšíření skladových prostor. O tom, zda bude někdo ochoten dluhopis reálně koupit, rozhoduje dále primárně jeho jmenovitá hodnota, doba splatnosti, a hlavně výše úroku.

Jak probíhá emise dluhopisů

V ČR je oblast emise korporátních dluhopisů dosud jen velmi málo regulovaná. Prioritně se celý proces řídí zákonem č. č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědí na otázku, zda vydávat vlastní podnikové dluhopisy, by měl být podnikatelský plán. Ten by měl být podložen precizní analýzou. Investiční záměr je potřeba prezentovat dostatečně transparentně.

Na paměti je potřeba mít skutečnost, že investoři se snaží vždy získat podrobné informace o tom, do jakého projektu směřují svoje finanční prostředky.

Dluhopis také musí mít konkrétní náležitosti, a to:

  • označení emitenta dluhopisu
  • název dluhopisu a jeho číselné označení
  • jmenovitou hodnotu dluhopisu
  • způsob stanovení výnosu z dluhopisu
  • prohlášení emitenta, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli
  • závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu v určitém termínu nebo ve stanovených termínech a vyplácet výnos z dluhopisů ve stanovených termínech společně se způsobem těchto výplat a určením platebního místa
  • jméno prvního majitele (u dluhopisu na jméno a na řad)
  • datum vydání dluhopisu a otisk podpisů představitelů emitenta
  • údaj o povolení emise ministerstvem financí

Jaké jsou výhody podnikového financování skrze dluhopisy

Podnikové dluhopisy lze doporučit zejména ve fázi, kdy korporace nemůže nebo nechce využít tradiční úvěr v bance.

Ve srovnání s klasickým bankovním úvěrem nabízí financování dluhopisy v první řadě možnost využít zpravidla vyšší objem získaných financí. Spojena je s nimi dále taktéž menší administrativní zátěž a celý proces je i citelně rychlejší.

Zároveň je cena takto půjčovaných financí příznivá. Investoři zpravidla neočekávají výrazně vysoké výnosy. Úrok tedy může být prakticky obdobný jako v bance.

K dalším výhodám podnikových dluhopisů patří i značná svoboda, neboť věřitelé nelimitují další zadluženosti firmy, případně možnost je dokonce využít jako marketingový nástroj.

Related posts

Rychlá a pohodlná půjčka pro podnikatele

svet zeny

Češi o hmotné dárky už tolik nestojí, raději spolu chtějí trávit čas

PH

Amazon navštívil René Nekuda, autor dětského bestselleru

no-media.cz