Reklamní články

Přírodní konzervační prostředek společnosti LANXESS v nápojovém průmyslu i v EU

  • Nagardo bude v Evropě uveden na trh na podzim 2022
  • Glykolipidy získané z jedlých hub se již používají v USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě

Kolín and Rýnem, 25. července 2022 – Nagardo, nový přírodní konzervant od společnosti LANXESS, byl schválen pro použití
v nealkoholických nápojích ve státech Evropské unie.

Základem přípravku Nagardo jsou glykolipidy získané z jedlých hub, které byly objeveny při komplexním screeningu zahrnujícím více než 100 000 přírodních látek. Ukázalo se, že nabízejí takovou účinnost, jakou lze nalézt pouze v přírodě – stačí jen 50krát menší dávka, než je tomu u běžně používaných syntetických konzervantů. V současné době se jedná o nejúčinnější přírodní konzervant pro nealkoholické nápoje na trhu.

Schválení přírodního konzervantu od EU nám umožňuje pokračovat v rozšiřování globálního působení přípravku Nagardo. Tento konzervant se již používá v USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě,“ uvedla Monika Ebener, globální marketingová ředitelka pro přírodní antimikrobiální látky společnosti LANXESS.

Potvrzení registrace znamená, že evropští výrobci nápojů mohou nyní využívat dlouho očekávaný přírodní konzervant, který spolehlivě a účinně chrání kvalitu výrobků. Zároveň výrobcům umožní transformovat svůj sortiment tak, aby vyhovoval nastupujícímu trendu spotřebitelského povědomí a poptávky po přírodních složkách.

Používání přípravku Nagardo může rovněž pomoci společnostem dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti, částečně díky snížení množství plastů potřebných pro balení a částečně díky tomu, že přechod od plnění za tepla nebo tunelové pasterizace k plnění za studena pomocí přípravku Nagardo snižuje spotřebu energie.

Nagardo bude poprvé oficiálně uvedeno na evropský trh na letošním veletrhu drinktec, který se koná od 12. do 16. září v Mnichově.

Podrobnější informace najdete na http://www.nagardo.com . Zde si také můžete stáhnout novou brožuru o produktu „Nagardo“.

LANXESS:

LANXESS je přední společností v oblasti speciálních chemikálií, jejíž tržby v roce 2021 dosáhly 7,6 miliard EUR. V současné době má společnost přibližně 14 900 zaměstnanců ve 33 zemích. Hlavní činností společnosti LANXESS je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, aditiv, speciálních chemikálií a plastů. Společnost LANXESS je zařazena do předních indexů udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) a FTSE4Good.

Výhledy do budoucna

Tato zpráva společnosti obsahuje některá výhledová prohlášení, včetně předpokladů, názorů, očekávání a pohledů společnosti nebo citovaných ze zdrojů třetích stran. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou způsobit, že se skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo výkonnost společnosti LANXESS AG budou podstatně lišit od odhadů vyjádřených nebo naznačených v tomto dokumentu. Společnost LANXESS AG nezaručuje, že předpoklady, z nichž tato výhledová prohlášení vycházejí, jsou prosté chyb, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za budoucí správnost názorů vyjádřených v této prezentaci nebo za uskutečnění předpokládaného vývoje. Žádné prohlášení ani záruka (výslovná ani implicitní) se nevztahuje na žádné informace, odhady, cíle a názory obsažené v tomto dokumentu a nelze se na ně spoléhat a nepřijímá se žádná odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nesprávná tvrzení v něm obsažená, a proto žádný zástupce společnosti LANXESS AG ani kterékoliv z jejích přidružených společností ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající přímo nebo nepřímo z použití tohoto dokumentu. 

Related posts

Svěřenský fond je ideální způsob ochrany majetku. Co vše dokáže?

PH

Jak vybrat levné, a přitom kvalitní elektro?

no-media.cz

Kärcher představil nové tyčové vysavače a řadu dalších výrobků

svet zeny