Finance

Společnost LANXESS má osvědčení jako dodavatel udržitelných chemických přípravků na kůži

Firma LANXESS, která se zabývá výrobou chemikálií slaví další úspěchy. Získala totiž certifikaci na veškeré organické chemikálie na kůži, jež jsou zveřejněny na seznamu pro 3. stupeň certifikace ZDHC Gateway, největšího online katalogu udržitelných chemických látek používaných v textilním a oděvním průmyslu.

ZDHC Foundation si stanovila za cíl dosáhnout zlepšení dlouhodobé udržitelnosti a nakládání s chemickými látkami. Jeho součástí je i eliminace použití prioritních chemických látek, jíž se dosahuje zaměřením na následující oblasti: souhrnný seznam látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (MRSL) a pokyny k jeho dodržování, kvalita odpadní vody, protokol auditu, výzkum, informace a jejich zpřístupňování a školení.

Vzhledem k tomu, že tyto cíle jsou plně v souladu se zásadami společnosti LANXESS, podílela se její divize chemických přípravků pro použití na kůži od samého počátku na vývoji seznamu ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List). 

3. stupeň certifikace

Program hodnotového řetězce Chem-MAP navrhlo britské centrum pro kožedělné technologie British Leather Center (BLC), v důsledku potřeby ověřování chemických vstupů. Jeho součástí jsou proto i projekty zaměřené na tři hlavní subjekty v hodnotovém řetězci spotřebního zboží – tedy na výrobce chemických látek, ale i na výrobce materiálů a značkovou společnost, respektive na maloobchodního prodejce.

Hlavním cílem tohoto programu je, aby se chemické produkty prodávaly v souladu se specifikacemi MRSL. Jejich výrobci pak musí podléhat odpovídajícímu dozoru z hlediska řízení, včetně systémů kontroly zajišťujících, že chemické látky se budou vyrábět odpovědným způsobem a v souladu s uznávanými standardy. Součástí je i rozsáhlé hodnocení společnosti LANXESS a s tím související kontrola jakosti v navazujících fázích výrobního procesu v podobě auditů výrobních zařízení a testování dohledu dodávaných chemických produktů.
Výsledky hodnocení jsou nyní k dispozici online v Gateway. Výrobky společnosti LANXESS používané při výrobě kůže se po dokončení tohoto posledního kroku certifikace znovu v celosvětovém měřítku jsou vzorem pro výrobu udržitelných chemických látek.

Related posts

Zlato je ideální dárek, kterým zajistíte svým dětem bohatší budoucnost

PH

Jak si vedly měny v roce 2021

no-media.cz

Jsou P2B investice lepší než investování do zlata?

PH