Reklamní články

Termická analýza aneb jakými metodami je možné zkoumat vzorky látek

Při vývoji a testování nových materiálů je nutné provádět složitá a komplexní měření, jejichž cílem je otestovat teoretické vlastnosti daných látek. V chemii a fyzice se totiž občas stává, že vypočtené hodnoty nekorespondují s realitou, což je pochopitelně velký problém. Ještě, než se nové materiály masivně rozšíří, je třeba, aby všechna data korelovala. Nejenom k tomu slouží termická analýza prováděná renomovanou laboratoří. 

Co je termická analýza?

Termická analýza je velmi používaným souborem metod sloužícím k zjištění fyzikálních vlastností látek v závislosti na definovaně se měnící teplotě. U nových materiálů je třeba ověřit, jak se vlivem zvyšování či snižování okolní teploty mění jejich fyzikální vlastnosti. Pokud by tento krok výzkumníci zanedbali, mohlo by to mít při praktickém využití katastrofální následky. Měření vzorků pomocí termické analýzy umožňuje sledovat například proces tání, krystalizace nebo sublimace či dehydratace.

Co je metoda DSC?

Renomovaná laboratoř provádí měření vzorků pomocí dvou základních metod. Tou první je termická analýza metodou DSC – Diferenční skenovací kalorimetrie. Ta se využívá především pro stanovení teplot tání, teplot skelných přechodů, entalpie, OIT, OOT, kinetik reakcí a dalších fyzikálních vlastností látek. Velkou výhodou je možnost měření v teplotním rozsahu od -90 do +500 °C. Samozřejmostí je možnost změny podmínek měření na základě vašich požadavků.

Jak funguje metoda TGA?

Termická analýza metodou TGA – Termogravimetrie je druhou hojně využívanou analytickou metodou. Umožňuje sledování úbytků hmotností vzorků a nespalitelných anorganických reziduí ve větším teplotním rozsahu, konkrétně od 20 do 1100 °C. Laboranti provádí měření podle celosvětově uznávaných standardů a norem, čímž je zajištěna relevantnost analýzy. Ta je ještě podpořena perfektní kalibrací a vysokou přesností špičkových přístrojů Mettler-Toledo.

Potřebujete-li otestovat určité vlastnosti zkoumaných látek na základě definovaně se měnící teploty, není nic lepšího než vzorky odeslat do renomované laboratoře. Zpracované výsledky včetně popisu zjištěných jevů budete mít do 24 hodin.

Related posts

Tipy na víkend: Zajeďte si na wellness, na hrad i pod povrch země

no-media.cz

Co je to velkoformátový tisk a jaké pro něj připravit rozlišení fotografií 

no-media.cz

Co by nemělo chybět v moderní obci?

no-media.cz