Zprávy

Vzdělání je jedinou investicí, která má smysl: Co všechno studovat na Evropské akademii vzdělávání?

Vzdělání lze jednoznačně považovat za jednu z nejlepších investic v lidském životě. Proč a které studijní programy lze studovat na Evropské akademii vzdělávání?

Proč se vyplatí investovat do vzdělání

Přestože si pod slovem investice můžeme představit skutečně spíše finanční operaci, kdy například do cenných papírů investujeme za účelem zisku, tou nejdůležitější investicí do našich životů je jednoznačně vzdělání. Zisk z něj nakonec máme rovněž, byť nikoli finanční.

K hlavním důvodům, proč se vzdělávat, patří to, že nám získané vědomosti tříbí mysl a zvyšují kompetence i sebedůvěru. Vzdělání pomáhá lépe komunikovat, rychleji a zodpovědněji se rozhodovat i efektivněji řešit problémy. To jsou dovednosti, které využijeme v soukromém i profesním životě.

Vzdělání přináší jistotu zaměstnání. Podle údajů z roku 2019 dosáhla míra zaměstnanosti ve věkové skupině 25 až 34 let držitelů bakalářského nebo vyššího titulu 87 % oproti 74 % u těch, kteří dokončili pouze střední školu.

Určuje také, jakému oboru se budeme věnovat a jak se v něm budeme moci seberealizovat. Některá důležitá povolání, jako je třeba lékař, bez příslušného vzdělání vykonávat jednoduše  vůbec nelze. Podobně specifické vzdělání vyžadují i vyšší manažerské pozice. Studia, která absolvujeme, mají vliv na naše budoucí životy i z dalšího důvodu. Posty vyžadující specifické vzdělání, také bývají adekvátně ohodnoceny.

Jaké obory může nabídnout Evropská akademie vzdělávání

Vzdělávání není důležité jen pro jedince, ale i pro společnost jako takovou. Statistiky ukazují, že každý další rok vzdělání zvyšuje příjem člověka o 10 %, ale zároveň i navyšuje HDP konkrétní země o 18 %.

Byť se tak doporučuje studentům volit si své profesní uplatnění zodpovědně, jen málo lidí je ještě ve věku kolem dvacítky dostatečně osobnostně vyzrálých. Naštěstí existuje možnost povolání jednoduše změnit i v pozdějším věku.

Studovat v kombinaci se stávajícím zaměstnáním nebo rodinným životem není problém díky Evropské akademii vzdělávání. Tato moderní škola preferuje pro své studenty individuální přístup, který se odráží i v dostupnosti individuálních vzdělávacích plánů. Výuka navíc probíhá čistě online. Zájemci si mohou doplnit různé úrovně vzdělání až po doktorské studijní programy, a to v oborech, jako je logistika, elektrikář, ale také informační technologie.

Related posts

3 prvky, které nesmí chybět v prostorách úřadu vaší obce

no-media.cz

O zemní práce je největší zájem na jaře

no-media.cz

Spotřebitelské ceny potravin 2019-2022: Česko vs. Itálie

no-media.cz