Bydlení

Fotovoltaické systémy zdrojem obnovitelné energie

Moderní domy se čím dál více snaží o nezávislost na běžných dodavatelích energie. Na místo toho investují do speciálních systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie. I když jejich instalace může znamenat určitou finanční náročnost, je nutné dodat, že státy nabízí dotace, které pomáhají pokrýt alespoň část vašich nákladů. Navíc v dlouhodobém horizontu ušetříte mnohem více peněz za energie, což je pro vás finančně výhodné.

Jak to funguje?

Fotovoltaické elektrárny přeměňují sluneční světlo přímo na energie. Setkali jsme se s nimi snad všichni – často se používají jako součást kalkulaček nebo hodinek. Vyrábí se z polovodičových materiálů a absorbují sluneční světlo. Takto odchycená sluneční energie srazí elektrony uvolnění z jejich atomů a umožní elektronům proudit materiálem a vyrábět elektřinu. Takto se prakticky zdarma dostáváme ke zdroje energie, který jen tak nevyčerpáme. Tento proces přeměny světla (fotonů) na elektřinu se nazývá fotovoltaický efekt.

Jak je to s výkonem solárních článků?

Pokud bychom chtěli zjistit, jak jsou solární články výkonné, museli bychom zvážit to, jak jsou účinné při přeměně slunečního světla na elektřinu. K výrobě elektřiny je zapotřebí zachytit sluneční světlo o určité energii. Tato energie může být absorbována materiálem, nebo se od něj odrazit. Typický fotovoltaický panel v roce 2021 má účinnost asi 19 až 23 procent. To znamená, že jedna pětina slunečního světla je absorbována a přeměněna na elektřinu, zbytek se odrazí zpět.

Nízká účinnost

Nízká účinnost fotovoltacikých článků znamená, že na výrobu určitého množství elektrické energie bude zapotřebí většího množství solárních článků, než kdyby byla jejich účinnost vyšší. To znamená jednak vyšší náklady, jednak také vyšší potřebu na dostatek prostoru. Zlepšení účinnosti fotovoltaických systémů při současném snížení nákladů na článek je důležitým cílem fotovoltaického průmyslu.

Related posts

Nemovitostí k prodeji přibývá, jak být před konkurencí o krok napřed?

svet zeny

Chcete rekonstruovat kuchyni? Koho musíte oslovit?

no-media.cz

Jak spolehlivě osvětlíte složitě přístupné prostory? Řešení je snadné

no-media.cz