Finance

Práce pod tlakem zvyšuje riziko nehody, buďte kryti řádným pojištěním!

Tlak na výkon a neustálý stres v práci může způsobit pochybení nebo neúmyslnou nehodu, může se jednat o poškození přístroje pádem, polití měřicí techniky kávou, ale také o bouračku služebním vozem. V takovém případě zákoník práce dává zaměstnavateli možnost požadovat po zaměstnanci až 4,5násobek jeho hrubého měsíčního výdělku. Být bez několika výplat je dosti rizikové, vhodnější je sjednat si řádné pojištění.

Pojistka na blbost v práci

Pojištění na blbost zná zřejmě každý. Obdobná pojistka funguje také pro pracovní svět. Pojištění profesní odpovědnosti si může uzavřít každý zaměstnanec, který je v pracovně-právním vztahu se zaměstnavatelem se sídlem nebo místem podnikání v České republice. Pojistka kryje škody, které zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobí při plnění pracovních úkolů. Typickými případy jsou škody na elektronických, měřicích nebo laboratorních přístrojích, nehody vysokozdvižným vozíkem ve skladu nebo automobilem na služebních cestách.

Tři varianty pro každého zaměstnance

Každý zaměstnanec má odlišnou náplň práce, proto se odlišují na ergo.cz také varianty této pojistky. Pro běžné kancelářské, administrativní a technické pozice se hodí pojistka STANDARD, v jejímž rámci se neřeší ani druh pracovní činnosti. Naopak další druhy se hodí pro ty, kteří mají přidělený služební vůz. Varianta ŘIDIČ je vhodná pro referenty používající služební vůz, ŘIDIČ PLUS pro ty, kteří jej mají přidělený a mohou jej používat také pro soukromé jízdy po pracovní době.

S celosvětovou platností a nízkou spoluúčastí

Zaměstnancům cestujícím často do zahraničí se bude hodit také celosvětová platnost pojistky, protože i v cizině může dojít k nedbalostní nehodě. Pojistnou částku si s ohledem na výšku mzdy lze nastavit, maximální částka je 500 000 Kč, pojištění se uzavírá vždy se spoluúčastí, kterou si lze zvolit do částky 5 000 Kč. Pojistka se samozřejmě nevztahuje na nehody a činy, které by byly způsobeny úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

Related posts

Nejpopulárnější online profese

svet zeny

Chystáte se pracovně do ČR?

no-media.cz

Nevíte, co s úsporami? Investujte do nemovitostí

no-media.cz