Finance

Jaká pojištění by měl mít každý občan? A která pojištění jsou povinná i ze zákona

Být pojištěn, nebo nebýt pojištěn, to je oč tu běží. Jaká pojištění ale moderní člověk opravdu potřebuje? Jsou nějaká, bez kterých se neobejde? A která by neměla ve vašem pojistném portfoliu chybět? Exkurze do světa užitečných pojištění právě začíná!

Povinné zákonné pojištění

Každý občan České republiky je povinen mít sjednané zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven, z něhož je hrazena veřejná zdravotní péče. Specifikem tohoto pojištění je, že pojistné u nezletilých a studujících do 26 let hradí stát.

Sociální pojištění, jakožto příspěvek na budoucí penzijní zabezpečení, je pak součástí odvodů v rámci zaměstnaneckých platů, případně je dobrovolnou položkou pro OSVČ.

Mezi ze zákona povinná pojištění je ovšem třeba připočíst rovněž některá komerční pojištění, jež jsou spojena s výkonem specifických povolání: speciální pojištění profesní odpovědnosti si musejí povinně sjednat například lékaři, advokáti, účetní či architekti.

Každý majitel, respektive provozovatel motorového vozidla se pak (povinně) neobejde ani bez povinného ručení, z něhož jsou hrazeny případné škody, které při nehodě způsobí jiným účastníkům silničního provozu. Naopak havarijní pojištění auta povinné není, jeho sjednání ovšem řidičům usnadní spoustu starostí a ušetří nemálo peněz při opravách škod způsobených vlastní vinou na vlastním voze.

Životní a úrazové pojištění

Ani životní pojištění nepatří mezi pojistky, které by byly ze zákona povinné. Přesto se jedná o pojištění, které je celosvětově jedním z nejrozšířenějších a nejdůležitějších komerčních pojistných produktů, jehož oblíbenost soustavně roste i u nás. Jeho základní funkcí je zajistit vás a vaše blízké pro případ nemoci, zranění s dlouhodobými následky či smrti. Jeho sjednání by – navzdory tomu, že se jedná o pojištění nepovinné – měl zvážit každý, neboť představuje ideální nástroj k pokrytí nečekaného výpadku příjmů rodiny způsobeného zdravotními důvody. Mezi jeho další výhody patří i možnost daňových odpočtů u investiční varianty pojištění. Mnozí zaměstnavatelé navíc svým zaměstnancům na pojistné přispívají.

Pojištění majetku všeho druhu a pojištění odpovědnosti

V rámci nepovinných pojištění zaujímá významné místo též pojištění majetku, především v podobě pojištění nemovitosti a domácnosti. Tato pojištění chrání váš majetek pro případ poškození či zničení, a to jak působením přírodních živlů, tak třeba z důvodu odcizení či vandalství. V některých případech – například při žádosti o hypotéku – pak sjednání pojištění nemovitosti bývá nezbytnou součástí hypoteční smlouvy.

Ke krytí případných škod způsobených na majetku třetích osob se naopak může hodit tzv. „pojistka na blbost“ neboli pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, které zajistí, že vysklené okno u sousedů nebudete muset hradit z vlastní kapsy.

Cestovní pojištění jako nezbytnost na cesty

Velmi oblíbenou oblast pak představuje i pojištění cestovní, které by nemělo chybět nikomu, kdo vyráží na cesty za hranice. Náklady na zdravotní péči a ošetření se v zahraničí obvykle pohybují v poměrně vysokých částkách, které ale cestovní pojištění bezpečně pokryje. Jeho součástí navíc může být i pojistná ochrana vašeho majetku a zavazadel.

Related posts

Jak můžete získat kredit v online casinu zdarma? Poradí vám odborník ze SvetovaKasinaOnline

svet zeny

Letos se pohled na finance podstatně změnil. Na co si lidé půjčují během podzimní vlny pandemie?

no-media.cz

Jak nakoupit kryptoměny?

no-media.cz