Reklamní články

Společnost Lanxess vypočítává uhlíkovou stopu produktů pomocí vlastního softwaru

Společnost LANXESS vyvinula nástroj, pomocí kterého automaticky vypočítává uhlíkovou stopu svých produktů. Program Product Carbon Footprint Engine pracuje s údaji z různých obchodních jednotek a zaznamenává uhlíkovou stopu výrobku od okamžiku jeho výroby až po okamžik, kdy se dostane do obchodu. Nástroj při vypočítávání zahrnuje emise skleníkových plynů vzniklých během výroby, emise spojené se zpracováním specifických surovin, výrobních materiálů, ale také emise spojené s likvidací odpadu, dopravou a energiemi. Software byl certifikován společností TÜV Rheinland podle normy ISO 14067 pro kvantifikaci uhlíkové stopy výrobků.

Pomocí nástroje Product Carbon Footprint Engine chce společnost LANXESS pomoci svým zákazníkům dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti. Soubor dat používaný k výpočtu uhlíkové stopy je navíc neustále vylepšován. V budoucnu tak bude možné vypočítat emise i pro výrobky, pro které zatím nejsou k dispozici dostatečně vypovídající data.

Naši zákazníci si stanovují ambiciózní cíle pro zlepšení udržitelnosti v rámci svých dodavatelských řetězců. Společnost LANXESS je nyní může v dosahování těchto cílů ještě lépe podporovat,“ říká Dr. Anno Borkowsky, člen představenstva společnosti LANXESS.

Cíl: klimaticky neutrální v rámci celého dodavatelského procesu

Také společnost LANXESS se více soustředí na kontrolu emisí u každého stupně dodavatelského řetězce. V srpnu 2022 skupina oznámila záměr dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality
(stupeň 3) Tento cíl zahrnuje nepřímé emise, zejména z nakupovaných surovin, ale také z logistiky a konečných výrobků. V případě přímých emisí z výroby (stupeň 1) a energetických zdrojů (stupeň 2) si společnost LANXESS již před třemi lety stanovila cíl stát se klimaticky neutrální do roku 2040.

Renomovaná iniciativa Science Based Targets (SBTi) již dříve potvrdila, že klimatické cíle společnosti LANXESS jsou v souladu s „politikou 1,5 °C“ a Pařížskou dohodou.

Pro dosažení svých cílů ve stupni 3 zahájila společnost LANXESS celopodnikový program Net Zero Value Chain. V jeho rámci společnost zvyšuje objem zdrojů udržitelných surovin, zavádí „zelenou“ logistiku a rozšiřuje své portfolio klimaticky neutrálních výrobků.

Related posts

Sledujte nejlepší sportovní přenosy živě

no-media.cz

Srovnání NordVPN s Free VPN Planet Premium: Jakou VPN zvolit?

no-media.cz

Společnost byla zařazena na prestižní seznam „Climate Change A List“

no-media.cz