Reklamní články

Jak vydělat na pohybech trhu?

Všichni obchodníci se snaží dosáhnout zisku. Existuje několik strategií, které mohou pomoci vyhnout se závažným dopadům tržních výkyvů. Všichni zkušení obchodníci dobře vědí, že právě výkyvy mohou přinést to, co si každý přeje. Jak na to? Stačí se seznámit s několika obchodními strategiemi. Obchodování s CFD je jedním z nich.

Snižování rozdílů jako cesta k zisku

Ti skutečně zkušení obchodníci vědí, že cesta k zisku vede přes pokročilé obchodní strategie, které pomáhají dosahovat zisku. Zkratka CFD pochází z angličtiny a znamená Contracts for Difference, cfd obchodování. Tedy obchodování na rozdíl. Smlouva mezi dvěma stranami o pohybu ceny.

CFD jsou derivátové obchodní produkty, které využívají finanční páku. Obchodování s deriváty jednoduše znamená, že obchodník nevlastní samotné aktivum. Vlastní pouze spekulaci, zda cena poroste, či nikoli. Obchodníci tak mohou profitovat jak z rostoucích, tak z klesajících cen.

Obchod se spekulací

Příkladem opačného obchodování je investice do akcií. Pokud má, třeba, obchodník zájem o 100 akcií, jejichž cena je 300 USD, celková částka bude činit 3 000 USD. K tomu se připočítávají provize nebo jiné poplatky za transakci. Obchodník pak obdrží akciový certifikát, který je právním potvrzením vlastnictví akcií. Obchodník se stává skutečným držitelem fyzického dokladu, který potvrzuje vlastnictví. Pokud se rozhodne akcie prodat, přechází vlastnictví na něj.

Při obchodování s CFD naopak obchodník nic fyzicky nevlastní. Odhad vývoje cen je jeho vlastní. Pákový mechanismus znamená vyšší tržní expozici. Jednoduše řečeno: potenciální ziskovost je vyšší než u jiných typů obchodování. Totéž však platí i pro ztrátu. Pokud jsou ceny prudce proti odhadům obchodníka, znamená to někdy ztrátu celého počátečního vkladu, a dokonce i více. Proto je řízení rizik nesmírně důležité.

Nesporné výhody ruku v ruce s rizikem

Výše uvedený příklad ukazuje, že spekulace na tržní cenu může výrazně zvýšit ziskovost. Muže tudy být cestou jak nežít s dluhy. Pákový efekt navíc slouží jako určitý druh akcelerátoru, potenciální zisky jsou proto extrémně vysoké. Nespornou výhodou CFD obchodování je také využití krátkodobých pohybů na trhu. Flexibilitu zase nabízí možnost dlouhých nebo krátkých pozic.

Jak už to ale v životě bývá, s možností mimořádných zisků jsou spojena i vysoká rizika. Pákový efekt může být dvousečnou zbraní. Na jedné straně působí jako katalyzátor obrovských zisků, ale může také znásobit ztráty. Proto se obchodování na cfd doporučuje zkušenějším obchodníkům s určitým stabilním kapitálem. A to je také důvod, proč podléhá regulaci. Země Evropské unie mají pravidla, která stanovují maximální výši pákového efektu podle typu nástroje.

Poplatky ve světě CFD

Další nevýhodou mohou být vyšší poplatky. Při nákupu CFD kupující obvykle platí o něco vyšší částku, než je aktuální tržní hodnota nástroje. V rámci obchodování s CFD je poměrně běžným poplatkem spread, což je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Provize jsou také poměrně časté, ale nejsou pravidlem. Někdy je makléři účtují jako procento z obchodu, jindy jako pevnou částku za kontrakt.

V rámci dalších poplatků se obchodníci setkají také se swapem, který označuje výši úroků pro makléře. Proto je půjčka na provedení obchodu úroková. Vyplácí se však pouze v případě, že obchodník drží svou pozici přes noc. Dále se ve světě obchodování cfd platí poplatky za nečinnost na účtu, vklady nebo výběry, převody měn nebo za získání příkazu stop loss. Obecně platí, že klíčem k pozitivnímu výsledku při obchodování s cfd je dobrá informovanost o výši poplatků.

Příležitost pro bdělé

Obchodování s CFD přináší spoustu příležitostí, jak profitovat z jakéhokoli pohybu tržních cen. Abyste mohli začít, musíte si otevřít obchodní účet, vložit finanční prostředky a vybrat si finanční nástroj (například akcie, kovy nebo kryptoměny pro pákový efekt). Poté následuje rozhodnutí o nákupu nebo prodeji, velikosti obchodu a řízení rizika. Při řízení rizik si obchodník volí limity a typu stop loss příkazy, které jsou velmi užitečné při rizikovém obchodování s cfd. Po aktivaci řízení rizik se doporučuje kontrolovat pozice v reálném čase a v případě absence příkazů stop loss nebo take profit obchodník pozici manuálně uzavře. Obchodování s CFD s sebou přináší možnost značného zisku, ale také několik rizik, proto se doporučuje maximální informovanost o podmínkách a průběhu, a také ryzí bdělost.

Related posts

Proč konečně investovat do kvalitního CRM systému?

no-media.cz

Helma na kolo nové generace aneb poslouchejte hudbu

no-media.cz

Bioklimatická pergola je moderní řešení pro venkovní prostor

svet zeny