Pro muže

Proč dochází k problémům s ucpanou kanalizací a jak je řešit?

Když nefungují odpady a kanalizace, může to představovat závažný problém. Jak se této nepříjemnosti předchází a jakým způsobem ho lze účinně řešit?

Co je to kanalizace

Jako stoková síť se označuje soustava trubních rozvodů a dalších zařízení, které slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství.

Pod pojmem kanalizace se pak rozumí provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky. Ty slouží ke společnému odvodu odpadních vod a srážkových vod, případně odpadních a srážkových vod samostatně. Dále do kanalizace patří kanalizační objekty, čistírny odpadních vod i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

Jakým způsobem se starat o kanalizaci

Předejít potenciálně havarijnímu stavu lze průběžnou kontrolou kanalizace pomocí kamery. Používají se varianty pojízdné i posuvné. To umožňuje provést čištění včas, ještě než dojde k ucpávce. S adekvátním předstihem je potřeba zachytit i případné závady a provést i opravu celého systému.

Co se týče čištění kanalizace, záleží nicméně na konstrukci konkrétního potrubí. Klasické splaškové kanalizační svody a kvalitní litinové stoupačky k zarůstání náchylné prakticky nejsou. Mělo by se jednat o potrubí nejméně o průměru DN 100 mm.

Ležatá splašková kanalizace péči potřebuje, a to v intervalu 1x za 5 až 6 let. Doporučuje se především čištění tlakovou vodou. Výhodou je efektivita takového čištění a jeho použitelnost na různé typy potrubí. Tlakové čištění nelze doporučit pouze na potrubí DN 50 mm a menší. Současně je takový způsob dostatečně šetrný, používá se pouze voda, která nemůže ohrozit žádným způsobem životní prostředí.

Co může vést k ucpání kanalizace

K ucpání kanalizace může vést celá řada příčin. K těm nejčastějším se řadí mimo jiné splachování předmětů, které vlivem působení vody nabývají na objemu a dále tuk, který se do kanalizace dostane.

Mimo to může být příčinou nedostačující spád odpadního potrubí či kořeny, které prorůstají do kanalizace. Ty sem prorostou především z důvodu netěsných hrdel, z poškozeného potrubí, nebo z revizní šachty. I poškozené potrubí jako takové navíc dále může být příčinou ucpání kanalizace.

Jak řešit ucpání odpadů svépomocí

Samostatně se o čištění ucpaného odpadu můžete pokusit několika metodami. Tou pravděpodobně nejjednodušší a nejlépe dostupnou je horká voda s mýdlem.

Takto vyrobený prostředek především může pomoci s rozpuštěním mastnoty a uvolněním ucpávky, kterou způsobí v domácnosti zbytky potravin. Horká voda i mýdlo jsou navíc prostředky šetrné a dobře dostupné v každé domácnosti.

Instalatérský zvon je pro laické řešení nehod s odpady doporučován běžně. Prorazit ucpávku lze tlakem vodního sloupce. To umožňuje prakticky vyřešit i poměrně vzdálený problém.

Vynikajícím nástrojem pro ruční čištění odpadu je i instalatérská spirála. Ta nechybí ani ve výbavě profesionálů. Prakticky se používá k mechanickému proražení usazeniny. Lze ji ale použít i k proražení vzdálenějších ucpávek, a to opět působením tlaku vody.

Vyřešte ucpané odpady i kanalizaci profesionálně

Pokud vám výše uvedené metody nemohly, zřejmě se problém skrývá dále v potrubí. Čištění odpadu a kanalizace je proto nezbytné řešit s odborníky.

Instalatérská pohotovost navíc umí pomoci nejen v případě preventivní údržby, ale také v případě, kdy již zákazník řeší havarijní stav. Funguje nepřetržitě, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a disponuje dostatkem zkušeností i adekvátními nástroji.

Related posts

Na co nezapomenout při výběru garážových vrat?

svet zeny

Ochranné oděvy jsou pro celou řadu povolání zcela zásadní

no-media.cz

My sázíme stromy, vy můžete přispět maličkostmi!

svet zeny