Zprávy

Změna zaměstnání není věda

Změna práce je fenoménem, který v dnešním rychle se rozvíjejícím světě hraje stále významnější roli. Ke změně práce mohou vést různé důvody, jako jsou změny na trhu práce, technologický pokrok, osobní ambice a cíle nebo nečekané události. Jak ukončit zaměstnání? Jak sepsat životopis?

Změna práce může být náročným procesem, který vyžaduje plánování, sebekritiku a odvahu. Nicméně může také přinést nové příležitosti, osobní růst a uspokojení z nového směru. Být otevřený změně práce a umět se s ní vyrovnat může být klíčem k úspěšné kariéře a životní spokojenosti.

Ukončení pracovního poměru

Výpověď je oficiální zpráva, kterou zaměstnanec nebo zaměstnavatel poskytuje s cílem ukončit pracovní poměr mezi nimi. Může být dobrovolná, kdy se zaměstnanec sám rozhodne odejít, nebo nucená, kdy zaměstnavatel ukončí pracovní poměr se zaměstnancem. Existují dva typy:

 • ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance
 • ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Je důležité, aby v obou případech bylo dodrženo vše dle zákona a obě strany spolu jednaly s úctou. V obou případech je nutné ukončit pracovní poměr písemně.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Každý zaměstnanec má právo ukončit zaměstnání. Existuje několik možností, jak to udělat, ale vždy je nutné dodržovat zákonem stanovené náležitosti. Pracovní poměr lze ukončit následovně:

 • Výpověď
  • Výpověď je možné podat kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Při podání výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná první den následujícího měsíce. 
 • Dohoda o ukončení pracovního poměru
  • Jedná se o dohodu, tedy obě strany musí souhlasit. Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou podává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Výhodou dohody je to, že je možné se domluvit na datu skončení pracovního poměru, není tedy třeba dodržovat dvouměsíční výpovědní lhůtu. 
 • Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době
  • Zkušební doba trvá tři měsíce a je zkušební jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době umožňuje pracovní poměr zrušit s okamžitou platností. Není možné podat výpověď ve zkušební době emailem.
  • Zákoník práce výpověď ve zkušební době nezná, ale zná správné označení, kterým je zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
 • Okamžité zrušení pracovního poměru 
  • Zákoník práce umožňuje okamžité ukončení pracovního poměru pouze tehdy, pokud nastane jeden z těchto dvou případů: 
 1. Zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo některou z jejích částí do 15 dnů po splatnosti.
 2. Zaměstnanec byl poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán, že nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, a zaměstnavatel neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné vhodné práce. 
 • Uplynutím doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána

Není snadné ukončit pracovní poměr, proto mohou přijít vhod vzory dokumentů ke všem zmiňovaným variantám. Vzory jsou k dispozici zdarma ke stažení v editovatelné podobě, a to na různých pracovních portálech.

Jak napsat životopis

Cílem životopisu je prezentovat dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti potenciálnímu zaměstnavateli tak, aby došlo k pozvání na osobní pohovor nebo vybrání pro konkrétní pozici. Jde o dokument, který může být v papírově i elektronické formě. Životopis existuje v podstatě ve dvou typech. 

 • Strukturovaný: Dnes jde o nejčastěji používaný životopis. Jedná se o životopis psaný stručně. Vzory strukturovaného životopisu jsou ke stažení na internetu.
 • Vyprávěcí neboli životopis volnou formou: Dříve se životopisy psaly jako slohová cvičení, uváděly se zde informace o rodičích, jejich profesích a zdravotním stavu. Tento typ životopisu se nazývá životopis volnou formou neboli vyprávěcí. Tento typ je dnes poskytován pouze na vyžádání zaměstnavatele. Pokud by bylo zapotřebí, jsou vzory životopisu volnou formou dostupné na internetu.

Důležité je nezapomenout do životopisu napsat všechny důležité údaje, jako jsou osobní údaje a e-mailový kontakt, vzdělání, doplňující vzdělání, pracovní zkušenosti a hlavní náplň práce, jazykové znalosti, řidičský průkaz, další vlastnosti a schopnosti. 

Životopis by měl být vždy stručný a jasný, aby se v něm personalista dobře orientoval. Pokud si někdo není jistý a potřebuje pomoci, vzor strukturovaného životopisu i vzor životopisu volnou formou je volně dostupný ke stažení.

Problémy spojené se změnou zaměstnání

Pokud je někdo rozhodnutý, že změní zaměstnání, může to přinést plno dobrého, ale také je možné, že to způsobí jisté problémy. Přinejmenším hledání nového zaměstnání nemusí jít dle plánu. Další problémy mohou zahrnovat:

 • Stres z nového prostředí: Přizpůsobení se novému pracovišti, kolegům a kultuře organizace může být složité. Je dobré komunikovat s novými kolegy. Zároveň mít realistická očekávání ohledně svého začátku. Přechod do nového zaměstnání může způsobit nervozitu a stres. Doporučuje se udržovat zdravý životní styl, cvičení, meditace a pozitivní myšlení, aby se zmírnila úzkost.
 • Ztráta benefitů: Někteří zaměstnavatelé neposkytují jisté benefity. Každý zaměstnavatel odměňuje své zaměstnance jinak a je třeba na to brát ohled. Pokud jsou v nové práci jiné benefity, je nutné je přijmout.
 • Dlouhá cesta: Pokud jde o dojíždění, každý vnímá cestu do práce jinak. Někteří jsou ochotni za lepší prací dojíždět i delší čas. Je třeba si ujasnit priority a negativa, které cesta do zaměstnání přináší.
 • Zahraničí: Je možné, že zaměstnanec změní práci a odstěhuje se do ciziny. Zahraniční nabídky bývají velmi lákavé. Zde mohou nastat problémy s výplatou. Banky v ČR disponují také cizoměnovými účty. Je však zřejmé, že pro pobyt v zahraničí bude lepší banky v ČR zaměnit s místními bankami v dané zemi. 

Změna zaměstnání může být náročná, existují však nástroje a možnosti, které ji usnadní. Například je možné si zřídit účet Revolut, který pomůže s placením v zahraničí v případě odstěhování se. Jde o banku, která cílí na cizoměnové platby a transkace. 

Revolut recenze jsou momentálně pozitivní. Revolut nabízí mnoho výhod pro zahraniční transakce.

I přes možné překážky by se člověk neměl bát změnit zaměstnání. Změna může přinést spoustu pozitivního, a to od nových známostí až po naučení se novým věcem v různých oborech.

Related posts

Maturitu je dnes možné získat online, jak toho Evropská akademie vzdělávání dosáhla?

no-media.cz

Co je to rack? 

no-media.cz

Želvy ve šperkařství

no-media.cz